Pokyny pro autory

Jelikož v konferenčním sborníku budou otištěny pouze příspěvky, které projdou recenzním řízením, pečlivě dbejte na jejich obsahovou, jazykovou i formální úroveň.

Recenzenti posuzují zejména:

  • téma článku, jeho aktuálnost a souvislost se zaměřením konference
  • vědeckou úroveň článku, tj. zejména jeho strukturu, logickou koherenci, rešerši k tématu, metodiku, diskutovanou literaturu a způsob argumentace
  • splnění formálních náležitostí, tj. výstižnost názvu a abstraktu, srozumitelnost textu, grafů či tabulek, odborný styl, terminologie a použitá literatura
  • přínos pro obor či pro praxi (přináší článek nové znalosti, nápady, myšlenky, postupy?)

Postup pro vložení článku:

  • Stáhněte si níže šablonu ve wordu
  • Sepsaný článek pak vložte níže do upload formuláře pro článek
  • Doprovodné obrázky a grafy se odesílají odděleně ve formuláři níže.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří zaslali anotace ke článkům.

Šablona ke stažení

Šablonu si můžete stáhnout zde: SURNAME_Name_AUR18.docx
Další důležité informace naleznete přímo v šabloně.
Články budou akceptovány jen v této šabloně.

Vložení příspěvku

Zde vložte svůj sepsaný článek v šabloně .docx/.doc a doprovodné fotografie, obrázky či grafy.
(Akceptujeme obrázky/grafy ve formátu .jpg, .png.
S min. rozlišení 3MPx - 2 048x1 536px a s označením každého obrázku Fig.01, Fig. 02)

Před nahráním, prosím, soubory zazipujte do .ZIP - max. velikost 20MB,
název souboru bez diakritiky

 
Nový kód

Nezapomeňte sledovat TERMÍNY.

Vložení zrevidovaného

příspěvku

Zde vložte svůj upravený článek v šabloně .docx/.doc
Prosím, nahrávejte soubor bez diakritiky.

 
Nový kód

Po odeslání formuláře, si prosím, zkontrolujte potvrzení na svém e-mailu.
V případě, že potvrzující e-mail nedorazí a nemáte ho ani ve spamu,
prosím, obraťte se na nás - info@aur-konference.cz

Nezapomeňte sledovat TERMÍNY.

 

Kontakty

Místo konání:
Továrna
Dělnická 63
Praha 7
ukázat na mapě
Ing. Jan Bartoníček
Předseda organizačního výboru
Ing. arch. Edita Cestrová
Místopředseda organizačního výboru

Sledujte nás

AUR konference - Facebook AUR konference - LinkedIn Twitter - LinkedIn

Za podpory

Katedra architektury - ČVUT Fsv Architektura a stavitelství - K129 - ČVUT Fsv ČVUT v Praze PROPAMÁTKY Kudy z nudy